polkadot

۱۸ خرداد ۱۴۰۰
معرفی ارز پلکادات (DOT)
پلکادات (دات) Polkadot یک توکن ( پیاده سازی شده با استفاده از شبکه های نامتمرکز) هست که […]
ورود به پرتال کاربری