با توجه به معیارهای کلیدی، بیت کوین به احتمال زیاد در آینده نزدیک سطح تاریخی جدیدی را ثبت خواهد کرد

ورود به پرتال کاربری